Bli mer framgångsrik på sociala medier


14 oktober 2022In Sociala Medier

Vill du att ditt företag ska bli mer framgångsrikt på sociala medier? Ett inlägg kräver både tid och engagemang.  Här kommer 9 tips du kan göra – och kanske borde göra. 

Det är sant att det har blivit svårare att bryta sig in i sociala medier under de senaste åren, men det beror delvis på att många företag och organisationer inte gör ett bra jobb på det här området. Här är några saker du kan göra för att förbättra ditt företags närvaro på olika sociala nätverk: 

1. Arbeta med dem, inte mot dem.

Att inte veta hur man arbetar i olika nätverk. Det vill säga att de belönar eller förkastar det  som är viktigt ur deras synvinkel. Sociala medier fokuserar på att ge sina användare en upplevelse som gör att de kommer tillbaka oftare och spenderar mer tid. Det är då de tjänar pengar. Om vi ​​kan tillhandahålla innehåll och interaktioner som är bra enligt deras definitioner kommer de att ge oss bättre exponering, om inte  måste vi betala för att se det. Du kan läsa mer om det här. 

2. Börja med målgruppen

Vem vill ditt företag  nå via sociala nätverk och i vilket syfte? Vet du om denna publik faktiskt finns i de nätverk du använder eller är det bara ett antagande? Ju mindre du vet om din målgrupp och hur de använder olika sociala nätverk, desto mindre chans har du att  dem. 

Du behöver inte bara veta vad de gör och inte gör, utan om de vill dela innehåll eller interagera med dig på en specifik kanal. Det kan också vara så att de föredrar att göra det i  grupp eller kring specifika intressen för att träffa dig på företagssidan. 

3. Var aktiv och engagerad

Om du ser sociala medier som en enkelriktad kanal för att sprida dina personliga budskap, snarare än som en plats att prata med din målgrupp, så finns det mycket utrymme för förbättringar. Sociala medier är uppbyggda kring individer och du måste se och interagera med dem för att bli framgångsrik.  

4. Vänta inte

Det betyder allt från att svara på frågor och ta emot kritik till att mötas kring gemensamma intressen och känslomässigt engagemang. Allt annat skickar ett mycket tydligt ”vi är inte intresserade av dig”-meddelande till alla som väljer att interagera med dig över tid på köpta medier. Men att göra all marknadsföring i form av en kampanj, särskilt i digitala och sociala sammanhang, är inte realistiskt. Sociala medier handlar om att finnas där med relevant innehåll och värdeskapande interaktion när målgruppen är intresserad. Fortsätt att också återkomma till vad din målgrupp tycker är viktigt. 

5. Skapa olika versioner 

För att påverka sociala medier måste vi förstå vilka resultat innehållet kommer att ge. Men vi måste också släppa den i rätt format och version. Till exempel när det gäller  video innebär det att du behöver anpassa ditt rörliga innehåll till olika storlekar och tider. 

Du bör skicka den direkt till kanalen, om möjligt – en länk från en webbplats eller videoplattform. Även schemaläggningsverktyg som  Buffer och Hootsuite kan fungera emot dig här. 

6. Fokusera och visa dina lösningar 

Din målgrupp har skäl att vara på sociala medier, och det måste du  ta itu med. Därför är det bättre att bygga din närvaro på olika kanaler utifrån de  ämnen och ämnen som intresserar dem och ägna större delen av tiden åt att prata om din produkt eller ditt företag. 

Dela saker som är relevanta för mottagarna och uppmuntra  dialog och samarbete. I det här skedet är det viktigare att prata om produkten. Undantaget är förstås när du använder sociala medier för att skicka direkterbjudanden. 

7. Fokus på människor

Sociala medier är främst designade för individer, så när du pratar om människor och lyfter fram anställda får du mycket bättre genomslag. Låt dem vidta åtgärder och bygga upp företagets närvaro med deras hjälp. 

Genom att uppmuntra och utbilda dina kollegor får du dels riktigt bra innehåll från de inblandade och dels hjälper du till att sprida företagets aktiviteter i sociala medier och engagera dig i dem. Resultatet blir ofta mer exponering och  engagemang. 

8. Gratis är inte alltid gratis

Framgång i sociala medier kräver investeringar av tid och pengar. I form av innehållsproduktion och hantering, samt en budget för annonsering. När det gäller att    eller se till att ditt budskap når en väl vald publik är det bäst att öppna plånboken. 

Med ledning menar jag att man måste ha människor som verkligen kan sociala medier och har tid att arbeta med dem. Att framgångsrikt arbeta med sociala medier kräver både planering och hög närvaro och uppföljning – det är långt ifrån ett pianosolo. 

9. Evolution

Om du till exempel jämför  Facebook idag med hur webben såg ut för några år sedan har mycket hänt. Och samma sak kommer att  hända i framtiden. Detta gäller även andra nätverk (och nätverk som vi  inte använder för närvarande). 

För att lyckas måste du och dina kollegor lägga tid på att hålla koll på händelser och anpassa ditt sätt att arbeta. Detta gäller inte bara sociala nätverk i allmänhet, utan även enskilda nätverk. Utvecklingen pågår  och du bör hålla dig informerad.

Bonustips – det börjar med en plan!

Nyckeln till all marknadsföringsframgång är en plan, en strategi om du så vill. Detta hjälper till att skapa och upprätthålla en tydlig vision om varför ditt företag använder sociala medier, vem din publik är och vad du vill uppnå. Planen beskriver ansvar, roller och processer. Det hjälper till vid mätning och analys. Utan en tydlig plan är det svårt att arbeta framgångsrikt och långsiktigt.