Hållbarhet

Reklam & Co är laddad för framtiden. Vår affärsidé grundar sig på sunda värderingar och en vision att såväl minska vårt biologiska fotavtryck samt människors olika värde. Det här är våra hållbarhetsmål i enlighet med Agenda 2030:


Vi strävar efter förbättrade förutsättningar för våra medarbetare genom god utbildning.


Vi grundar vårt företag på sunda värderingar och värnar om våra medarbetare, genom att ge förutsättningar för personlig utveckling.


Vår visson är att eliminera ojämlikhet mellan såväl kön som etnisk tillhörighet eller hudfärg.


Vi är laddade för framtiden och fokuserar på hållbart därför drivs alla företagsbilar av 100% el. 

Vi strävar efter ett könsneutralt företag och samhälle. Genom att minska klyftorna mellan könen.


Vi tror på idén med att bygga inkluderande samhällen, vilket motverkar utanförskap och segregation.


Vi strävar efter att digitalisera företag vilket i sin tur leder till att kunden minskar sitt biologiska fotavtryck. Win-win för oss och miljön.


Vi ställer om den analoga och tryckta median till den digitala och moderna median.