Så använder vi sociala medier 2023


För ett tag sedan släpptes rapporten Svenskarna och internet 2023 från Internetstiftelsen. Att följa de senaste trenderna är precis lika viktigt för både marknadsförare som företagare. Vi har därför gått igenom kapitlet ”Svenskarna och sociala medier” för att se hur vi använder sociala medier 2023. Bland annat var din målgrupp är aktiv och hur man ska ha störst chans för att nå den.
Användning av sociala medier 2022 jämfört med 2023

När vi granskar de siffror som presenteras i årets rapport och jämför dem med de från 2022, är det tydligt att det inte har inträffat några betydande förändringar när det gäller användningen av internet och sociala medier. Imponerande 96% av den svenska befolkningen är aktiva på internet. Av dessa är hela 85% engagerade i olika sociala medieplattformar dagligen. Den största skillnaden från föregående år är att användningen av sociala medier har ökat bland vår äldsta och yngsta åldersgrupp, 20-/30-/40-talisterna och 10-talisterna.

 

reklamco.anvandning.some2023.3

Sveriges mest populära sociala medieplattformar

När vi tittar på det totala användandet av sociala medier under år 2023 kan vi se att Youtube dominerar i samtliga målgrupper. Tätt följt av Facebook och Instagram. Tittar vi vidare på den dagliga användningen kan vi istället se en förändring där Facebook går upp i ledningen. Följt av Instagram, Youtube, Snapchat, Tiktok och till sist Twitter (numera X).

Sverigesmestpopularasocialamedieplattformar.dagliganvandning

De mest populära sociala medieplattformarna utifrån åldersgrupp

Svenskarnas användning av sociala medier visar hur olika generationer interagerar digitalt. En intressant observation är att de tre mest använda sociala medierna i Sverige är YouTube, Facebook och Instagram. När vi granskar användningen över olika åldersgrupper, kan vi däremot se att dessa tre plattformar inte alltid dominerar. Detta ser man tydligast hos de yngsta internetanvändarna som är 8+ år. Här skiljer sig siffror på användningen av plattformarna; Snapchat, Tiktok och Roblox.

Faktum är att olika generationer har sina egna preferenser när det kommer till sociala medier, i diagrammen har vi sammanfattat de sex olika plattformar som intar de topp-tre-positionerna i olika generationer på sociala medier. Detta ger oss en inblick i hur användningen av dessa plattformar varierar beroende på vilken generation man tillhör. 

Här finns en sammanfattad topp tre-lista över sociala medier som används varje dag i respektive generation:

 • 10-talisterna: Youtube, Snapchat och Tiktok
 • 00-talisterna: Snapchat, Youtube och Tiktok
 • 90-talisterna: Facebook, Instagram, Youtube
 • 80-talisterna: Facebook, Instagram, Youtube
 • 70-talisterna: Facebook, Instagram, Youtube
 • 60-talisterna: Facebook, Instagram, Youtube
 • 50-talisterna: Facebook, Instagram, Youtube
 • 20-, 30-, 40-talisterna: Facebook, Instagram, Youtube

De främsta drivkrafterna med sociala medier
 • De främsta drivkrafterna till att använda sociala medier enligt svenskarna är att bli roade och underhållna av roliga klipp samt att använda medieplattformarna som ett tidsfördriv för att få tiden att gå.
 • Härnäst används sociala medier som en digital kontaktlista över vänner och bekanta samt som en källa för kunskap, tips, inspiration och att ta del av nya lärdomar.
 • Övriga drivkrafter att använda sociala medier är för att hålla koll på vad vänner och bekanta gör, ta del av samhällsnyheter samt att komma ihåg att gratulera på födelsedagen. Många av svenskarna använder även tjänsterna som digitala fotoalbum eller dagböcker för att bevara minnen.

drivkrafter-some.2023

Framtiden i sociala kanaler

Hur ser framtiden ut på våra sociala medier? Vart ska man finnas och vad ska man göra för att hålla sig uppdaterad och relevant? Att den digitala världen ständigt är i förändring är ett faktum. Rörligt material har blivit hjärtat av den digitala upplevelsen och visar inga tecken på att sakta ner. Med tanke på att svenskarna idag använder sociala medier för att främst bli roade och underhållna av roliga klipp, är det inte konstigt att videoinnehåll på den senaste tiden har haft en kraftig tillväxt. Beteenden förändras och de yngre generationerna gör sina avtryck. Det är tydligt att ju yngre generation, desto mer aktiv på flera olika plattformar samtidigt, framför allt där rörligt material är den primära kanalen. Personer födda på 2000-talet är därför mycket aktiva på Youtube och även på Snapchat, Tiktok och Instagram i sin dagliga användning.

framtidenforsocialamedier

Sammanfattning:

För både marknadsförare och företagare är det nu avgörande att förstå och omfamna denna digitala förändring. Avslutningsvis är att bemästra rörligt material inte längre en fördel, det är en nödvändighet för att vara relevant och engagerande på sociala medier. Så se till att kameran rullar och låt oss fortsätta skapa, dela och inspirera andra genom rörligt material på sociala medier.

 

Behöver du hjälp med din marknadsföring eller med era sociala medier? Läs mer om vår tjänst ”Din Marknadskoordinator” här.

Reklam & Co är en kreativ och digital byrå i Motala. Sedan 2018 har vi skapat innovativa lösningar för företag, både i och utanför Östergötland. Vi erbjuder ett helhetskoncept med allt du behöver för marknadsföra dig digitalt. Kontakta oss så hjälper vi dig.