Så blir du en attraktiv arbetsgivare


20 oktober 2022In Digital Marknadsföring
Kollegor samtalar - arbetsgivarvarumärke

Employer branding eller arbetsgivarvarumärke är hur andra upplever din verksamhet på arbetsmarknaden. Det handlar om att strategiskt förbättra, förenkla, förstärka och kanske förändra den uppfattning som finns kring dig som arbetsgivare. Men vad är fördelarna med att marknadsföra sina anställda?

Att marknadsföra sig idag är högst nödvändigt för att synas i mediebruset och för att vinna marknadsandelar över sina konkurrenter. Det många glömmer är att det är minst lika viktigt att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke för att bli en attraktiv arbetsgivare. Efter en studie har det framkommit att faktorer som ledarskap, kollegor och god stämning är viktigast när man väljer arbetsplats. Har man inkluderat denna typ av marknadsföring underlättar det när man ska rekrytera ny personal.

5 fördelar med employer branding

 

  • Hitta rätt kandidater fortare och dra ner rekryteringskostnader
   Marknadsför du arbetsgivarvarumärket ökar tydligheten kring vilka ni är som arbetsgivare, ert erbjudande och vilken er målgrupp är. Som ett resultat underlättar det när man ska rekrytera ny personal men framförallt minskar det rekryteringstiderna och kostnaderna.

 

  • Öka motivationen bland medarbetare
   Lyckas du engagera hela organisationen i din marknadsföring kan det bidra till nya insikter. Därför vill du lägga fokus på och lyfta medarbetarupplevelsen och erbjudandet. Detta ökar med största sannolikhet medarbetarnas motivation till att vilja vara delaktiga till att engagera sig i varumärkesbyggandet.

 

  • Behåll och attrahera rätt medarbetare
   Försköna inte. Tvärtom vill du bygga upp rätt förväntningar och vara konsekvent, genuin och ärlig med marknadsföringen. Detta skapar bra förutsättningar för att behålla och attrahera rätt talanger.

 

  • Skapa egna varumärkesambassadörer
   Att satsa på din employer branding visar att du tar ansvar för och bryr dig om dina medarbetare. En effekt av detta kan medföra att dina medarbetare blir ambassadörer för dig som arbetsgivare – de rekommenderar andra att börja jobba hos dig.

 

  • Öka engagemanget och lönsamheten
   Glada och engagerade medarbetare bidrar till högre prestation och ökar din lönsamhet. Sammanfattat är alla dessa faktorer viktiga att ha i åtanke för att bli en attraktiv arbetsgivare.

 

Behöver ni hjälp med marknadsföring? Reklam & Co är en kreativ och digital byrå i Motala. Sedan 2018 har vi skapat innovativa lösningar för företag, både i och utanför Östergötland. Vi erbjuder ett helhetskoncept med allt du behöver för att marknadsföra dig digitalt. Kontakta oss så hjälper vi dig.